Intern Reglement

Copyright Wommelgem Sport vzw - Ontwerp & Design: Cédric Dupon - Opmerkingen: info[a]wospo.be

 

Intern Reglement

Algemene Voorwaarden Wommelgem Sport vzw.

 

Wanneer er wordt verwezen naar het intern reglement van WoSpo vzw, zijn enkel de algemene voorwaarden vermeld op deze website van toepassing. Algemene voorwaarden opgenomen in andere documenten (bv. seizoensbrochure) zijn mogelijks niet meer up-to-date en dus niet meer van toepassing.

 

Inschrijvingsgeld

 

Bij elke activiteit staat de prijs vermeld. Dit omvat de administratieve kost, verzekeringskost en de deelnameprijs voor een sportgroep. Extra kosten voor lidmaatschap bij een federatie zijn niet in de prijs begrepen. Wanneer u later instapt, dan wordt er mogelijks een korting toegekend in functie van het aantal lessen die nog overblijven. Voor sportkampen ontvangen wij enkel inschrijvingen per week.

 

(!) Opgelet: de toegang tot de sportgroep kan de deelnemer ontzegd worden wanneer het inschrijvingsgeld niet tijdig wordt betaald (binnen de 14 dagen na facturatie). Als de betaling echter een probleem zou vormen, kan u steeds lesgevers ter plaatse aanspreken of contact opnemen met het WOSPO-secretariaat.

 

Wanneer en hoe inschrijven

Online: www.wospo.be

 

(!) Opgelet: sommige sportgroepen kunnen snel volzet zijn. Wees er dus snel bij, want inschrijvingen worden chronologisch gesorteerd.

 

Verzekeringen

 

Bij WoSpo vzw ben je, bij inschrijving, altijd verzekerd tegen tegen lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, via AXA. De hoofdverantwoordelijke van de sportgroep ter plaatse is op de hoogte van de te volgen proceduren in geval van een (sport)ongeval. Uiteraard kan je ook altijd contact opnemen met het WoSpo-secretariaat. Doe dit best binnen de 48 uur na het betreffende (sport)ongeval.

 

Annulatievoorwaarden

 

Annulatie door de deelnemer:

Inschrijving annuleren: een inschrijving annuleren kan enkel schriftelijk. Dit kan op twee manieren, ten laatste 2 weken voor de aanvang van de sportactiviteit:

- Per e-mail: een e-mail sturen naar info@wospo.be;

- Per post: een brief schrijven aan het WoSpo-secretariaat (WoSpo vzw, Keerbaan 38 - 2160 Wommelgem)

De reden van annulatie dient steeds te worden vermeld.

 

Kosten verbonden aan annulatie: wanneer u vier weken voor aanvang van het sportkamp annuleert, zijn er geen kosten verbonden aan de annulatie van uw inschrijving. Bij twee weken voor het sportkamp, dan wordt er automatisch een administratiekost van € 25,00 aangerekend.

 

Vanaf 2 weken voor een sportkamp, kan het bestuur van WOSPO, bij een grondige (medische reden) beslissen de kosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Na en tijdens aanvang van het sportkamp, is er geen terugbetaling meer mogelijk. Voor de jaaractiviteiten zullen kosten worden aangerekend in functie van het tijdstip waarop u annuleert en het aantal lessen van de sportgroep die op dat moment reeds zijn gepasseerd. Het is dus in uw eigen belang dat u steeds tijdig schriftelijk annuleert, zodoende geen overbodige kosten worden aangerekend.

 

Bij ziekte tijdens het sportkamp worden te niet deelgenomen dagen terugbetaald wanneer er voor het einde van deze week een dokterattest wordt afgeleverd. Van de totale kampprijs wordt € 25 administratieve kost afgehouden, van het resterende bedrag wordt de quotient genomen van het aantal niet deelgenomen dagen op het totaal aantal dagen per week.

 

Annulatie door de organisatie

WoSpo vzw behoudt zich het recht sportgroepen, waarvoor weinig belangstelling is, voor aanvang van het sportseizoen of sportkamp te annuleren. De ingeschreven deelnemers worden in dit geval volledig terugbetaald of kunnen een andere sportgroep kiezen. Dit geldt ook voor stopzetting van activiteiten tijdens het jaar om welke reden dan ook. De deelnemers worden in dat geval persoonlijk verwittigd (telefonisch, per e-mail of per brief) en het inschrijvingsgeld wordt gedeeltelijk terugbetaald in functie van het aantal lessen dat voorbij is.

 

Korting bij meerdere deelnames

 

Vanaf er per gezin voor een derde kamp wordt ingeschreven krijg je een korting van €10 per kamp. Dit betekent dat wanneer een kind drie kampen volgt bij WoSpo binnen het kalender jaar het 3de kamp een korting van € 10 krijgt. Dit geldt ook voor broers en zussen. In dat geval ontvang je ook vanaf het derde kamp een korting van € 10. Indien je aanspraak wil maken op dit voordeel dien je dit op eigen initiatief te melden aan de organisatie.

 

Kledij en materiaal

 

Voor deelname aan een sportactiviteit vragen wij gewone sportieve kledij en sportschoenen, tenzij anders vermeld bij de sportgroep (zie sportaanbod). Het schoeisel dient aangepast te zijn aan de te beoefenen sport.

 

Specifiek sportmateriaal wordt door WoSpo aangekocht en kan gratis gebruikt worden, tenzij anders vermeld bij de sportgroep. Bij eventuele schade kan WoSpo vzw de betreffende deelnemer(s) wel een schadevergoeding aanrekenen.

 

Ethische gedragscode

 

Jongeren, ouders en lesgevers moeten zich, zoals overal, gedragen volgens bepaalde regels. Ook bij WoSpo vzw is dit niet anders. Jongeren die betrapt worden op diefstal of het gebruik van alcohol, drugs of doping, voor tijdens of na het sporten, kunnen uit de sportgroep verwijderd worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de ouders. Dit geldt ook voor jongeren die regelmatig storend en onrespectvol gedrag vertonen tijdens het sporten en die andere sporters/deelnemers hierdoor belemmeren.

 

Diefstal

 

WoSpo vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal van eigendommen van deelnemers. Wees verstandig en neem je gsm, mp3-speler of andere dure zaken niet mee naar je sportgroep! Zo houd je het risico op diefstal zo klein mogelijk!

 

Beelden: foto- en videomateriaal

 

Als je deelneemt aan een activiteit van WoSpo vzw, kan het gebeuren dat er iemand foto's of filmpjes komt nemen van jou en je vriendjes. Zich inschrijven voor een activiteit van WoSpo vzw houdt in dat u akkoord gaat dat beeldmateriaal genomen tijdens activiteiten kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de WoSpo vzw en voor (sport)promotie in het algemeen. Dit geldt eveneens voor alle WoSpo-evenementen.

Heb je zelf leuke foto's genomen tijdens één van onze sportactiviteiten? Stuur deze dan op naar info@wospo.be Je foto's worden dan toegevoegd bij 'foto's WoSpo' en kunnen gebruikt wor-den om affiches en brochures op te vrolijken! Vermeld er wel even de datum en de sportactiviteit bij!

 

Taalvaardigheid

 

Om veiligheidsredenen verwachten wij van de deelnemers in de sportgroepen dat zij de Nederlandse taal begrijpen.

 

Nieuwsbrief

 

Wanneer u zich inschrijft voor een WOSPO-activiteit, ontvang u automatisch de WOSPO-nieuwsbrief. U kan zich hierover te allen tijde uitschrijven via de nieuwsbrief zelf.

 

 

Door je in te schrijven voor een sportactiviteit van WoSpo vzw, op welke wijze dan ook, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Het intern reglement is goedgekeurd op de algemene statutaire vergadering van 2012.

 

 

Getekend

 

 

Het WoSpo- bestuur

WoSpo wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hengelsport Robby Fish

Fortbaan 68

2160 Wommelgem

 

www.robbyfish.be

Keurslage Gymonprez & Dochters

Kerkplaats

2160 Wommelgem

Manuel Maps BVBA

Kris Prims

KP Bemiddeling

Stenenkruis 11

2160 Wommelgem

 

www.kpbemiddeling.be

Copyright © All Rights Reserved for Wommelgem Sport vzw.